Úklid zahrad

  • Vrátíme Vaší zahradě přirozený vzhled.
  • Zbavíme Vaší zaradu nevzhledných vysokých travin, dřevin a nežádoucího křovinatého porostu.
  • Nabízíme vykácení nebo prořezání stromů včetně likvidace veškerého odpadu jakým mohou být větve, kmeny i pařezy.