Bourací práce

  • Provádíme částečné i kompletní demolice budov, průmyslových areálů, zemědělských objektů, apod.
  • Zajišťujeme odvoz sutin z demoličních prací. Veškerou recyklaci a likvidaci materiálů z demoličních a bouracích prací provádíme v souladu s přísnými ekologickými normami.